📞 220 570 270

OCHRANA ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Vaše právo na súkromie je pre Heaven Industries veľmi dôležité. Uvedomujeme si, že ak sa rozhodnete poskytnúť nám informácie o vás, predpokladáte, že s nimi budeme nakladať zodpovedne. Sme toho názoru, že takéto informácie by mali byť použité výhradne za účelom poskytnúť vám lepšie služby. Toto prehlásenie sme spísali preto, aby sme vás zoznámili s našimi postupmi uplatňovanými pri nakladaní s informáciami o používateľoch. Dúfame, že vám umožní sa kvalifikovane rozhodnúť, ako sa zachovať v prípade, že na našich stránkach budete požiadaní o poskytnutie osobných informácií.
Aké informácie spoločnosť Heaven Industries zhromažďuje a ako ich používa?
Niektoré formuláre na našich webových stránkach vás môžu žiadať o poskytnutie určitých informácií, vrátane takých, ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu (ako sú napríklad vaše meno, telefón, e-mailová adresa). Tieto informácie sú použité iba pre účely deklarované na stránke, ktorá vás vyzýva k vyplneniu a odoslaniu formulára. Sú určené k tomu, aby nám umožnili poskytnúť vám služby, pohodlie alebo komunikáciu, o ktorú ste vyjadrili záujem. Zároveň zhromažďujeme a udržujeme osobné informácie použiteľné pre zostavenie súhrnných prehľadov o používateľoch, ako je vek, pohlavie a PSČ. Tieto zberné údaje slúžia pre analýzu trhu. Naše stránky môžu obsahovať odkazy na weby tretích strán. Heaven Industries nepreberá žiadnu zodpovednosť za nakladanie s osobnými údajmi, poskytnutými na weboch tretích strán. Zároveň vás upozorňujeme, že na našich stránkach môžu byť aj automaticky zhromažďované také údaje, ako je vaša IP adresa, váš poskytovateľ internetového pripojenia a typ prehliadača, pre analýzu trendov použitia a všeobecné demografické Štatistiky.
Na koho sa môžem obrátiť s otázkami ohľadne ochrany osobných údajov?
Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetkú výmenu informácií na našich webových stránkach. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky súvisiace so spôsobom ochrany súkromia, uplatňovaným spoločnosťou Heaven Industries, obráťte sa na nás na e-mailovej adrese privacy@heaven-industries.com.
Môžem si vybrať, ktoré informácie poskytnem?
Vždy sa môžete rozhodnúť, či chcete na našich stránkach poskytnúť svoje údaje. Záleží vždy na vás, či vyplníte a odošlete ktorýkoľvek formulár. Ak sa rozhodnete formulár vyplniť, niektoré základné údaje budú vyžadované, aby bolo možné operáciu uskutočniť, zatiaľ čo iné údaje sú nepovinné a môžete ich uviesť podľa svojho uváženia.

Heaven Industries neposkytne žiadne informácie, ktoré vás môžu identifikovať, tretím stranám na použitie na reklamné a propagačné účely. Heaven Industries môže kopírovať konfiguračné informácie v podobe tzv. "cookies" na váš počítač, aby vám bolo umožnené používať naše služby jednoduchšie a aby sme boli schopní zbierať určité štatistické informácie, slúžiace k zdokonaleniu našich webových stránok.
Kto má prístup k mojim osobným údajom?
Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, ukladáme v zabezpečených databázach. Heaven Industries môže príležitostne nadväzovať zmluvné vzťahy s tretími stranami za účelom poskytnutia obsahu a služieb svojim používateľom prostredníctvom našich webových stránok. Ak využijete tieto zmluvné služby, mali by ste si byť vedomí, že s týmito tretími stranami môžeme zdieľať vybrané informácie za účelom poskytnutia týchto služieb. Vždy sa ale jedná iba o také informácie, ktoré sú nutné k založeniu používateľského účtu alebo prihlásenie používateľa k danej službe.

Spoločnosť Heaven Industries nie je povinná skúmať ani monitorovať komunikáciu medzi našimi webovými stránkami a používateľmi, okrem: (a) prípadov, kedy to vyžaduje zákon alebo na súdny príkaz, (b) v súvislosti s prípadom porušovania práv tretích strán alebo (c) kvôli ochrane práv Heaven Industries, s.r.o.