📞 271 721 255

OCHRANA ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Vaše právo na soukromí je pro Heaven Industries velmi důležité. Uvědomujeme si, že pokud se rozhodnete poskytnout nám informace o vás, předpokládáte, že s nimi budeme nakládat zodpovědně. Jsme toho názoru, že takové informace by měly být použity výhradně za účelem poskytnout vám lepší služby. Toto prohlášení jsme sepsali proto, abychom vás seznámili s našimi postupy uplatňovanými při nakládání s informacemi o uživatelích. Doufáme, že vám umožní se kvalifikovaně rozhodnout, jak se zachovat v případě, že na našich stránkách budete požádáni o poskytnutí osobních informací.
Jaké informace společnost Heaven Industries shromažďuje a jak je používá?
Některé formuláře na našich webových stránkách vás mohou žádat o poskytnutí určitých informací, včetně takových, které mohou být použity pro vaši identifikaci (jako jsou například vaše jméno, telefon, e-mailová adresa). Tyto informace jsou použity pouze pro účely, deklarované na stránce, která vás zve k vyplnění a odeslání formuláře.Jsou určeny k tomu, aby nám umožnily poskytnout vám služby, pohodlí nebo komunikaci, o kterou jste vyjádřili zájem. Rovněž shromažďujeme a udržujeme osobní informace užitečné pro sestavení souhrnných přehledů o uživatelích, jako je věk, pohlaví a PSČ. Tato sběrná data slouží pro analýzu trhu. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Heaven Industries nepřebírá žádnou zodpovědnost za nakládání s osobními údaji, poskytnutými na webech třetích stran. Zároveň vás upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být také automaticky shromažďovány takové údaje, jako vaše IP adresa, váš poskytovatel internetového připojení a typ prohlížeče, pro analýzu trendů použití a obecné demografické statistiky.
Na koho se mohu obrátit s otázkami ohledně ochrany osobních údajů?
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro veškerou výměnu informací na našich webových stránkách. Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky související se způsobem ochrany soukromí, uplatňovaným společností Heaven Industries, obraťte se na nás na e-mailové adrese privacy@heaven-industries.com.
Mohu si vybrat, které informace poskytnu?
Vždy se můžete rozhodnout, zda chcete na našich stránkách poskytnout své údaje. Záleží vždy na vás, zda vyplníte a odešlete kterýkoli formulář. Pokud se rozhodnete formulář vyplnit, některé základní údaje budou vyžadovány, aby bylo možno operaci uskutečnit, zatímco jiné údaje jsou nepovinné a můžete je uvést podle svého uvážení.

Heaven Industries neposkytne žádné informace, které vás mohou identifikovat, třetím stranám k použití pro reklamní a propagační účely. Heaven Industries může kopírovat konfigurační informace v podobě tzv. "cookies" na váš počítač, aby vám bylo umožněno používat naše služby jednodušeji a abychom byli schopni sbírat určité statistické informace, sloužící ke zdokonalování našich webových stránek.
Kdo má přístup k mým osobním údajům?
Všechny údaje, které shromažďujeme, ukládáme v zabezpečených databázích. Heaven Industries může příležitostně navazovat smluvní vztahy se třetími stranami za účelem poskytnutí obsahu a služeb svým uživatelům prostřednictvím našich webových stránek. Pokud využijete takovýchto smluvních služeb, měli byste si být vědomi, že s těmito třetími stranami můžeme sdílet vybrané informace za účelem poskytnutí těchto služeb. Vždy se ale jedná pouze o takové informace, které jsou nezbytné k založení uživatelského účtu nebo přihlášení uživatele k dané službě.

Společnost Heaven Industries není povinna zkoumat ani monitorovat komunikaci mezi našimi webovými stránkami a uživateli, kromě: (a) případů, kdy to vyžaduje zákon nebo na soudní příkaz, (b) v souvislosti s případem porušování práv třetích stran nebo (c) kvůli ochraně práv Heaven Industries, s.r.o.