📞 220 570 270

CENNÍK - SAMOSTATNÁ VERZIA

Samostatný Instant Team inštalujete na váš firemný server, jedná sa o trvalé zakúpenie licencie,
Cena samostatného Instant Teamu sa odvíja od stupňa licenčnej úrovne.
Výhody:
  • Je možné využiť existujúce servery spoločnosti
  • Na upgrade aplikácie je možné využiť ponúkaný maintenance
  • Nevyžaduje trvalé pripojenie na internet
  • Vhodné pre väčší počet používateľov
Funkcie / licenčná úroveň Standard Professional Architect
Plánovanie a sledovanie úloh
Zdieľanie projektových dokumentov
Ganttov diagram
Smerné plány
Kritická cesta
Finančné riadenie
Nastavenie pracovnej doby
Upozornenie na zmeny
Vykazovanie času stráveného na úlohách
Šablóny projektov
Windows, macOS, iOS, Linux
Česky, anglicky, nemecky
Prispôsobovanie zostáv
Prispôsobovanie formulárov
Vytváranie jednoduchých užívateľských polí a prispôsobovanie zoznamu možných hodnôt pre pole typu výber zo zoznamu
Definovanie pracovných tokov (workflow)
Konfigurácia zabudovaných databáz a vytváranie užívateľských databáz
Prispôsobovanie prístupových práv
Import/export dát
Dávkový import/export dát
Cena / neobmedzený počet používateľov
3.790 €
5.690 €
10.490 €

Legenda
funkcia je k dispozícii
funkcia nie je k dispozícii


Pre špeciálne cenové programy alebo uzatvorenie zmluvy o redistribúcii Instant Teamu nás kontaktujte na adrese sales@heaven-industries.com.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.